frågor & svar

här har vi besvarat de vanligaste frågorna.

Klicka på frågan eller på plustecknet som finns efter varje fråga för att få upp svaret.

 • vad är en motoroptimering?

  När du gör en motoroptimering optimeras programvaran i motorns styrenhet. Det kan jämföras med när du uppdaterar din egen dator för att den ska klara av flera saker eller bli snabbare.

  En motoroptimering ger fler hästar och en lägre bränsleförbrukning. Våra kunder kommer till oss för att få en piggare bil eller för att de vill få ned bränsleförbrukningen, till exempel på sin husbil.

  Svenska drivmedel är väldigt effektsvagt, vilket resulterar i att man får ut färre hästkrafter än vad tillverkaren utlovat. Detta resulterar även i att bränsleförbrukningen blir högre.

  För att få ut den förbättrade prestandan ur motorn behövs en motoroptimering. Mjukvaruoptimering är det bästa alternativet när det gäller motoroptimering.

  Det innebär att en tekniker går in i motorns befintliga styrsystem och optimerar mjukvaran. Optimeringen sker genom fordonets diagnostikuttag (OBD2) vilket innebär att inget fysiskt ändras på fordonet.

 • Hur lång tid tar en motoroptimering?

  Att göra en motoroptimering tar mellan 2-4 timmar. Ibland kan det ta längre tid.

 • Vad kostar det att göra en motoroptimering?

  Beroende på vilken optimering som du vill göra så kan priset variera. Under vår prislista hittar du mer information om vad det kostar.

 • Vad händer med fabriksgarantierna?

  När man gör någonting med fordonet som inte är original så brukar fabriksgarantierna generellt upphöra. 
  Vi optimerar enbart bilarnas mjukvara, vilket inte lämnar några fysiska spår av vårat arbete. För att upptäcka att en bil är optimerad krävs det att en tekniker med specialistkunskaper aktivt letar efter en optimerad mjukvara i bilen. 
  För att kunna se att en bil är optimerad krävs det speciell hårdvara och program som är specialanpassat för att kunna läsa ur, avkoda och presentera bilens mjukvara.
  Normalt sett finns det inte denna specialkunskap i landets verkstäder. Så även om det rent teoretiskt sett skulle vara möjligt att hitta bilens optimering så finns vanligtvis inte kunskapen eller tiden till att göra det.
  Vi spar alla bilars originalfiler innan vi gör en motoroptimering, så skulle du mot all förmodan få bekymmer kan vi enkelt läsa in originalfilen.
  Utöver det så har vi på Cartune även garantier och försäkringar ifall någonting skulle hända vid en motoroptimering.

 • Kan en verkstad eller en bilbesiktningen se att min bil är optimerad?

  När du gör en kontrollbesiktning så mäts inte effekten och av den anledningen kan dom inte avgöra om fordonet är optimerat eller inte.
  För att kunna se att en bil är optimerad krävs det speciell hårdvara och program som är specialanpassat för att kunna läsa ur, avkoda och presentera bilens mjukvara.
  Normalt sett finns det inte denna specialkunskap i landets verkstäder. Så även om det rent teoretiskt sett skulle vara möjligt att hitta bilens optimering så finns vanligtvis inte kunskapen eller tiden till att göra det.

 • Hur påverkar en motoroptimering min bil?

  En motoroptimering resulterar i att motorn får en bättre gång, mer effekt och oftast en lägre bränsleförbrukning.

  Biltillverkare säljer ofta samma bil med olika hästkrafter. Det som skiljer bilarna åt är ofta mjukvaran vilket innebär att hårdvaran är densamma.

  Detta innebär att vi håller oss inom tillverkarens säkerhetsmarginaler och således ska din bil klara av den effektökning som våra motoroptimeringar medför då vi aldrig optimerar mer än vad bilen klarar av.

 • Försvinner motoroptimeringen vid service?

  Vid en normal service så märker man inte av en motoroptimering. Men skulle det hända att din bilverkstad av någon anledning uppdaterar fordonets programvara vid en service och motoroptimeringen försvinner så kontakta oss så kommer våra tekniker helt kostnadsfritt att göra en ny motoroptimering på ditt fordon.

 • Vad skiljer motoroptimering mot ”chiptrim”?

  En motoroptimering innebär att man går in i motorns befintliga styrsystem och gör en optimering.

  ”Chiptrim” innebär att du kopplar in en liten box under motorhuven som förenklat manipulerar sensorerna. På så sätt tror bilen att bränsletrycket är lite för svagt, vilket gör att den kompenserar för det.

  Om du gör en motoroptimering så optimerar man den befintliga mjukvaran. På så sätt lurar man inte fordonet.

 • Varför skiljer sig effekt & vrid mellan olika aktörer?

  Då det blivit lite av ett effektkrig mellan svenska aktörer så har det resulterat i att flera aktörer redovisar siffror som inte stämmer för att få fler kunder.

  Vi tror på långsiktiga kundrelationer och visar därför alltid siffror som är fysiskt möjliga att nå. Om något låter för bra för att vara sant så är det ofta det, vilket kan vara bra att tänka på när du väljer leverantör.

 • Vad har ni för garantier?

  Vi lämnar alltid garantier på alla våra utförda arbeten. Skulle någonting bli fel med mjukvaran löser vi det kostnadsfritt.

jag har en annan fråga!

Fick du inte svar på din fråga här är du varmt välkommen att kontakta oss.